رکورد دار ۲۵۰ کیلومتر سال ۱۴۰۱ _خرانق به طبس

مصطفی محمدزاده   ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۴۹

اخرین مسابقه باشگاه طبس در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ از مبدا خرانق به طبس به مسافت ۲۵۰ کیلومتر هوایی برگذار شد
مجموع ۸ پرنده از ۶ مربی در ساعت ۶:۴۷ رهاسازی شدن
که تنها یک پرنده تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ به شماره پلاک۲۰۱۹/۰۰۶۷۶۸۱، سبز ماده فری، رنگ پلاک سبز متعلق به آقای حسن یعقوبی نشست و مقام اول و رکورد دار طبس شد
و این پرنده در مسابقه ۱۸۰ کیلومتر هوایی مقام دوم را کسب کرده بود